Kjell Sandvig

øyelege dr.med., fagansvarlig

Kjell Sandvig har skrevet 289 artikler

Nylig aktivitet

  1. fargeblindhet: oppdatert 19. juli 2020
  2. papilleødem: oppdatert 23. juni 2020
  3. øyeskade: oppdatert 23. juni 2020
  4. Sheridan-Gardners test: Send til godkjenning 24. februar 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Øyesykdommer 103

Biografi

Kjell U Sandvig  f 1954 dr med, lege, spesialist i øyesykdommer. Kjell U Sandvig tok medisinsk embetseksamen i Oslo 1980. Han ble ferdig spesialist i øyesykdommer i 1989 etter spesialistutdanning ved øyeavdelingene ved Ullevål Sykehus og Rikshospitalet. Han var overlege ved Rikshospitalets øyeavdeling fra 1991 til 2001, den siste tiden også fungerende avdelingsoverlege.  Fra 2001 har han arbeidet ved Oslo Øyelegesenter med alle slags øyesykdommer, men med spesiell vekt på grå stærkirurgi og laserbehandling. Han tok i 1994 medisinsk doktorgrad på et arbeide om tilheling av sår i  hornhinnen og har publisert ca 25 forskningsartikler om hornhinnen, grå og grønn stær samt øyeinfeksjoner.  Han er leder av Norsk Øyelegeforenings kvalitetsutvalg for grå stær kirurgi . Fra 2006 har han vært medlem av redaksjonsrådet i “Cataract & Refractive Surgery Today Europe”. Han har også utdanning i universitetspedagogikk samt helse- og sosialadministrasjon. Han var ansvarlig for fagområdet "Øyet/ øyesykdommer" i Store medisinske leksikon utgitt 1998-99.