Kjell Sandvig

Øyelege dr.med., fagansvarlig

Kjell Sandvig har skrevet 273 artikler

Nylig aktivitet

  1. dakryocystitt: oppdatert 12. mars 2024
  2. papilleødem: oppdaterte bilde 3. mars 2024
  3. papilleødem: oppdaterte bilde 3. mars 2024
  4. etterstær: oppdaterte bilde 11. februar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Øyesykdommer 111

Biografi

Kjell U Sandvig  f 1954 dr med, lege, spesialist i øyesykdommer. Kjell U Sandvig tok medisinsk embetseksamen i Oslo 1980. Han ble ferdig spesialist i øyesykdommer i 1989 etter spesialistutdanning ved øyeavdelingene ved Ullevål Sykehus og Rikshospitalet. Han var overlege ved Rikshospitalets øyeavdeling fra 1991 til 2001, den siste tiden også fungerende avdelingsoverlege.  Fra 2001 har han arbeidet ved Oslo Øyelegesenter med alle slags øyesykdommer, men med spesiell vekt på grå stærkirurgi og laserbehandling. Han tok i 1994 medisinsk doktorgrad på et arbeide om tilheling av sår i  hornhinnen og har publisert ca 25 forskningsartikler om hornhinnen, grå og grønn stær samt øyeinfeksjoner.  Han er leder av Norsk Øyelegeforenings kvalitetsutvalg for grå stær kirurgi . Fra 2006 har han vært medlem av redaksjonsrådet i “Cataract & Refractive Surgery Today Europe”. Han har også utdanning i universitetspedagogikk samt helse- og sosialadministrasjon. Han var ansvarlig for fagområdet "Øyet/ øyesykdommer" i Store medisinske leksikon utgitt 1998-99.