Kaare Skagen

fagansvarlig, OsloMet

Kaare Skagen har skrevet 19 artikler

Nylig aktivitet

  1. Bjørg Brandtzæg Gundem: oppdatert 26. juni 2020
  2. Kaare Skagen: oppdatert 24. juni 2020
  3. Einar Musæus Høigård: Send til godkjenning 4. juni 2020
  4. Kamil Øzerk: godkjente et endringsforslag 3. juni 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Biografier innen pedagogisk teori 114

Biografi

(født 1948) er professor emeritus i pedagogikk ved OsloMet Storbyuniversitetet. Han er cand. philol. fra Universitetet i Tromsø (1978) og tok dr. polit. graden i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø (1998). Han har vært fagansvarlig for pedagogikk og utdanning siden 2009. Skagen har publisert artikler og bøker om pedagogisk veiledning, skoleutvikling og lærerutdanning. Han har gitt ut Læreren som elsket å undervise (2006), Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning (2011) og Neste time (2012).