Kaare Skagen

fagansvarlig, OsloMet

Kaare Skagen har skrevet 15 artikler

Nylig aktivitet

  1. Wolfgang Klafki: oppdatert 12. mars 2019
  2. John Dewey: oppdatert 12. mars 2019
  3. Bjarne Bjørndal: oppdatert 11. mars 2019
  4. Torstein Harbo: oppdatert 11. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Biografier innen pedagogisk teori 115

Biografi

(født 1948) er professor i pedagogikk ved OsloMet Storbyuniversitetet. Han er cand. philol. fra Universitetet i Tromsø (1978) og tok dr. polit. graden i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø (1998). Han har vært fagansvarlig for pedagogikk og utdanning siden 2009. Skagen har publisert artikler og bøker om pedagogisk veiledning, skoleutvikling og lærerutdanning. Han har gitt ut Læreren som elsket å undervise (2006), Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning (2011) og Neste time (2012).