Kaare Skagen

fagansvarlig, OsloMet

Kaare Skagen har skrevet 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. Torstein Harbo: oppdatert 27. september 2018
  2. Erling Lars Dale: oppdatert 27. september 2018
  3. Erling Lars Dale: oppdatert 27. september 2018
  4. Torstein Harbo: oppdatert 27. september 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Biografier innen pedagogisk teori 115

Biografi

(født 1948) er professor i pedagogikk ved OsloMet Storbyuniversitetet. Han er cand. philol. fra Universitetet i Tromsø (1978) og tok dr. polit. graden i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø (1998). Han har vært fagansvarlig for pedagogikk og utdanning siden 2009. Skagen har publisert artikler og bøker om pedagogisk veiledning, skoleutvikling og lærerutdanning. Han har gitt ut Læreren som elsket å undervise (2006), Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning (2011) og Neste time (2012).