Kaare Skagen

Professor emeritus, fagansvarlig, OsloMet

Kaare Skagen har skrevet 32 artikler

Nylig aktivitet

  1. Thomas Nordahl: oppdatert 9. april 2024
  2. Alexander Sutherland Neill: oppdatert 15. mars 2024
  3. Bernhof Ribsskog: oppdatert 12. mars 2024
  4. Olav Storstein: oppdatert 12. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Biografier innen pedagogisk teori 39
  2. Norske pedagoger 83

Biografi

(født 1948) er professor emeritus i pedagogikk ved OsloMet Storbyuniversitetet. Han er cand. philol. fra Universitetet i Tromsø (1978) og tok dr. polit. graden i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø (1998). Han har vært fagansvarlig for pedagogikk og utdanning siden 2009, og er nå fagansvarlig for pedagogiske biografier. Skagen har publisert artikler og bøker om pedagogisk veiledning, skoleutvikling og lærerutdannelse. Han har gitt ut Læreren som elsket å undervise (2006), Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning (2011),  I veiledningens landskap (2004/2013)  og Levende tradisjoner i profesjonsveiledning (2021).