Kaare Skagen

professor emeritus, fagansvarlig, OsloMet

Kaare Skagen har skrevet 19 artikler

Nylig aktivitet

  1. Olav Storstein: oppdatert 27. januar 2021
  2. Alexander Sutherland Neill: oppdatert 27. januar 2021
  3. Alexander Sutherland Neill: oppdatert 26. januar 2021
  4. Alexander Sutherland Neill: oppdatert 26. januar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Biografier innen pedagogisk teori 116

Biografi

(født 1948) er professor emeritus i pedagogikk ved OsloMet Storbyuniversitetet. Han er cand. philol. fra Universitetet i Tromsø (1978) og tok dr. polit. graden i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø (1998). Han har vært fagansvarlig for pedagogikk og utdanning siden 2009, og er nå fagansvarlig for pedagogiske biografier. Skagen har publisert artikler og bøker om pedagogisk veiledning, skoleutvikling og lærerutdannelse. Han har gitt ut Læreren som elsket å undervise (2006), Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning (2011),  I veiledningens landskap (2044/2013)  og Levende tradisjoner i profesjonsveiledning (2021).