Klaus Høiland

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Klaus Høiland har skrevet 149 artikler og har vært fagkonsulent for 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. rotmorkel: oppdatert 8. april 2019
  2. hattmorkel: oppdatert 8. april 2019
  3. spademorkel: oppdatert 8. april 2019
  4. rabarbrasopp: oppdatert 8. april 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Arter og grupper av sopp 266
  2. Bygning, anatomi og økologi hos sopp 75
  3. Innholdsstoffer hos sopp 12
  4. Rekker og klasser av sopp 13
  5. Sopp 0
  6. Soppsystematikk 0

Biografi

Klaus Høiland (f. 1948) er ansatt som professor ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo fra 1994, med spesiale mykologi (forskning om sopp). Han forsker og underviser hovedsakelig med sopp, deres systematikk, økologi og evolusjon, men også mer generelle aspekter innen biologien. Tidligere arbeidet ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Klaus Høiland har skrevet fagartikler og bøker om sopp, og i mer populære sammenhenger også om andre aspekter innen biologi. Han interesserer seg spesielt for slørsoppene , en stor gruppe av hattsopper som danner ektomykorrhiza med trær og busker. Videre har han arbeidet med problemstillnger knyttet til sopp i ulike økosystem, skog, fjell, sanddyner ved havet, og videre med sopp på Svalbard. Han har også interessert seg for sopp og kjemi, blant annet soppgifter og -fargestoffer. I tillegg har han arbeidet med høyere planter, især truete og sjeldne arter i Norge. Han holder foredrag om sopp og planter, og er med på mange soppturer og -kontroller for allmennheten. I perioden 1990-1997 var han redaktør for Blyttia, Norsk Botanisk Forenings tidsskrift. Profilside ved Universitetet i Oslo.