Hans Olav Sauar

tidligere fagansvarlig

Nylig aktivitet

Biografi

Jeg er 64 år og snart pensjonist. I Sauherad kommune har jeg vært ansatt i 17 år som skole - og kultursjef, 10 år, og kommunalsjef for samme ansvarsområdet i 7 år. Av utdannelse er jeg spesialpedagog med tilleggsutdanning i norsk, media, utviklingsarbeid, ledelse og økonomi. Jeg er gift med en spesialpedagog, Ingebjørg Sauar, og vi har 3 voksne barn. Barnebarn strømmer på, f. t. 2 gutter og 1 jente. Kommunenavnet Sauherad kommer av Sauar, dvs. at jeg hører til "urbefolkningen" og er derfor interessert i lokalhistorie, ja, kultur og lokalt kulturliv i det hele tatt.