Kjell Bøvre

inaktiv bruker, UiT Norges arktiske universitet

Kjell Bøvre har skrevet 25 artikler og har vært fagkonsulent for 63 artikler

Biografi