Kjell Bøvre

inaktiv bruker, Universitetet i Tromsø

Kjell Bøvre har skrevet 30 artikler og har vært fagkonsulent for 67 artikler

Biografi