Knut Are Tvedt

fagansvarlig

Knut Are Tvedt har skrevet 497 artikler og har vært fagkonsulent for 45 artikler

Nylig aktivitet

 1. Røverkollen: oppdatert 21. desember 2018
 2. Rødtvedt: oppdatert 21. desember 2018
 3. Røa: oppdatert 21. desember 2018
 4. Ryen: oppdatert 21. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 11 kategorier:

 1. Biografier i nyere norsk historie 308
 2. Danmarks kongehus 83
 3. Danmarks samtidshistorie 63
 4. Finlands samtidshistorie 47
 5. Islands samtidshistorie 35
 6. Kongehuset 13
 7. Norske politikere 770
 8. Oslo 298
 9. Sveriges kongehus 51
 10. Sveriges samtidshistorie 83
 11. Valg i Norge 13

Biografi

Knut Are Tvedt (f. 1952) er cand.philol. med hovedfag i historie. Han har i mange år fram til 2011 vært forlagsredaktør og redaktør i Store norske leksikon med ansvar for bl.a. historie og politikk.  Tvedt har vært hovedredaktør av flere av tilleggsbindene til Store Norske leksikon i bokform. Han er også redaktør av Oslo byleksikon og har utgitt flere bøker om lokalhistoriske emner.