Knut Are Tvedt

fagansvarlig

Knut Are Tvedt har skrevet 464 artikler og har vært fagkonsulent for 45 artikler

Nylig aktivitet

 1. Stortingsvalg - resultater 1882-2017: oppdatert 10. november 2017
 2. Mandatfordeling på Stortinget etter 1945: oppdatert 10. november 2017
 3. Mandatfordeling på Stortinget etter 1945: oppdatert 10. november 2017
 4. Mandatfordeling på Stortinget 1882-1936: oppdatert 10. november 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 11 kategorier:

 1. Biografier i nyere norsk historie 305
 2. Danmarks kongehus 83
 3. Danmarks samtidshistorie 63
 4. Finlands samtidshistorie 46
 5. Islands samtidshistorie 34
 6. Kongehuset 13
 7. Norske politikere 765
 8. Oslo 295
 9. Sveriges kongehus 52
 10. Sveriges samtidshistorie 81
 11. Valg i Norge 13

Biografi

Knut Are Tvedt (f. 1952) er cand.philol. med hovedfag i historie. Han har i mange år fram til 2011 vært forlagsredaktør og redaktør i Store norske leksikon med ansvar for bl.a. historie og politikk.  Tvedt har vært hovedredaktør av flere av tilleggsbindene til Store Norske leksikon i bokform. Han er også redaktør av Oslo byleksikon og har utgitt flere bøker om lokalhistoriske emner.