Knut Are Tvedt

cand.philol., fagansvarlig

Knut Are Tvedt har skrevet 595 artikler og har vært fagkonsulent for 46 artikler

Nylig aktivitet

 1. Stortingsrepresentantene 2017–2021: oppdatert 4. september 2021
 2. Kristin Halvorsen: redigerte og publiserte et endringsforslag 23. august 2021
 3. Bjørn Tore Godal: redigerte og publiserte et endringsforslag 23. august 2021
 4. Jan Bøhler: oppdatert 23. august 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 11 kategorier:

 1. Biografier i nyere norsk historie 323
 2. Danmarks kongehus 17
 3. Danmarks samtidshistorie 72
 4. Finlands samtidshistorie 51
 5. Islands samtidshistorie 35
 6. Kongehuset 13
 7. Norske politikere 768
 8. Oslo 295
 9. Sveriges kongehus 16
 10. Sveriges samtidshistorie 88
 11. Valg i Norge 42

Biografi

Knut Are Tvedt (f. 1952) er cand.philol. med hovedfag i historie. Han har i mange år fram til 2011 vært forlagsredaktør og redaktør i Store norske leksikon med ansvar for bl.a. historie og politikk.  Tvedt har vært hovedredaktør av flere av tilleggsbindene til Store Norske leksikon i bokform. Han er også redaktør av Oslo byleksikon og har utgitt flere bøker om lokalhistoriske emner.