Tage Stabell-Kulø

tidligere fagansvarlig

Tage Stabell-Kulø har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. UTM: kommentert 8. april 2021
  2. UTM: kommentert 8. april 2021
  3. offentlig-nøkkelkryptografi: godkjente et endringsforslag 12. oktober 2016
  4. kryptografi: godkjente et endringsforslag 23. februar 2016
All aktivitet

Biografi

Dr. Tage Stabell-Kulø (f. 1963) er utdannet Cand. Scient fra Universitetet i Tromsø i distribuerte systemer, og Doktor fra Universitetet i Twente, Nederland, på en avhandling om mobile maskiner.  Han har arbeidet ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Bodø, KPMG, og er nå teknisk systemamsvarlig for sporing og analyse ved Politiets IKT-tjenester. Han har vært veileder for tre doktorgrader og mer enn 30 siving og Cand. Scient. Hans spesialfelt har vært autentisering, autorisasjon, anvendelse av kryptografi, anvendelse av smartkort i systemer, sikkerhet- og sårbarhet og tilhørende herligheter.  Med andre ord: datasikkerhet. Nå arbeider han med analyse av bruken av Politiets systemer.