Tage Stabell-Kulø

fagmedarbeider

Tage Stabell-Kulø har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. offentlig-nøkkelkryptografi: godkjente et endringsforslag 12. oktober 2016
  2. kryptografi: godkjente et endringsforslag 23. februar 2016
  3. asymmetrisk kryptografi: godkjente et endringsforslag 13. januar 2016
  4. asymmetrisk kryptografi: godkjente et endringsforslag 12. januar 2016
All aktivitet

Biografi

Dr. Tage Stabell-Kulø (f. 1963) er utdannet Cand. Scient fra Universitetet i Tromsø i distribuerte systemer, og Doktor fra Universitetet i Twente, Nederland, datasikkerhet.  Han har arbeidet ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Bodø og Università di Pisa, Italia. Han har vært veileder for tre doktorgrader og mer enn 20 siving og Cand. Scient. Hans spesialfelt er autentisering, autorisasjon, anvendelse av kryptografi, anvendelse av smartkort i systemer, sikkerhet- og sårbarhet og tilhørende herligheter.  Med andre ord: datasikkerhet. Siden 2002 har han bodd i Pisa, Italia.  Herfra tilbyr han rådgivning innen datasikkerhet.