Knut Andreas Grimstad

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Knut Andreas Grimstad har skrevet 2 artikler og har vært fagkonsulent for 46 artikler

Nylig aktivitet

  1. Jan Kasprowicz: publiserte bildeforslaget 2. august 2022
  2. Michał Bałucki: publiserte bildeforslaget 2. august 2022
  3. Adam Asnyk: publiserte bildeforslaget 2. august 2022
  4. Eliza Orzeszkowa: publiserte bildeforslaget 2. august 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Polens litteratur 1
  2. Polens litteratur før 1800-tallet 7
  3. Polens litteratur på 1800-tallet 26
  4. Polens litteratur på 1900-tallet 56
  5. Polens nyere litteratur 15

Biografi

Knut Andreas Grimstad er professor i polsk ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser omfatter språk og litteratur i dagens Polen, kultur- og identitetsdebatt i  Polen, polsk-jødiske kulturelle relasjoner, polsk litteratur på 1800- og 1900-tallet, polsk samtidsdramatikk og oversettelse. Hjemmeside