Knut Andreas Grimstad

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Knut Andreas Grimstad har skrevet 2 artikler og har vært fagkonsulent for 42 artikler

Nylig aktivitet

  1. Izabela Filipiak: godkjente et endringsforslag 15. juli 2024
  2. Andrzej Sapkowski: redigerte og publiserte et endringsforslag 19. april 2024
  3. Paweł Huelle: oppdatert 30. november 2023
  4. Paweł Huelle: oppdatert 30. november 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Polens litteratur 1
  2. Polens litteratur før 1800-tallet 7
  3. Polens litteratur på 1800-tallet 26
  4. Polens litteratur på 1900-tallet 56
  5. Polens nyere litteratur 15

Biografi

Knut Andreas Grimstad er professor i polsk ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser omfatter språk og litteratur i dagens Polen, kultur- og identitetsdebatt i  Polen, polsk-jødiske kulturelle relasjoner, polsk litteratur på 1800- og 1900-tallet, polsk samtidsdramatikk og oversettelse. Hjemmeside