Knut Andreas Grimstad

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Knut Andreas Grimstad har skrevet 2 artikler og har vært fagkonsulent for 46 artikler

Nylig aktivitet

  1. Ryszard Krynicki: godkjente et endringsforslag 29. desember 2015
  2. Michał Witkowski: godkjente et endringsforslag 29. desember 2015
  3. Ryszard Krynicki: publiserte artikkelforslaget 29. desember 2015
  4. Grzegorz Kwiatkowski: oppdatert 9. oktober 2015
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Polens litteratur 1
  2. Polens litteratur før 1800-tallet 7
  3. Polens litteratur på 1800-tallet 26
  4. Polens litteratur på 1900-tallet 58
  5. Polens nyere litteratur 14

Biografi

Knut Andreas Grimstad er professor i polsk ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser omfatter språk og litteratur i dagens Polen, kultur- og identitetsdebatt i  Polen, polsk-jødiske kulturelle relasjoner, polsk litteratur på 1800- og 1900-tallet. Hjemmeside