Kaare Aksnes

professor emeritus i astronomi, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Kaare Aksnes har skrevet 70 artikler og har vært fagkonsulent for 517 artikler

Nylig aktivitet

  1. solformørkelse: oppdatert 3. september 2021
  2. Kant-Laplaces hypotese: oppdatert 2. september 2021
  3. Kant-Laplaces hypotese: oppdatert 2. september 2021
  4. Io - måne: oppdatert 2. september 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Solsystemet 184
  2. Tidsregning 110

Biografi

Aksnes er astronom med gradene cand. real fra Universitetet i Oslo 1963 og Ph.D fra Yale University, USA 1969. Han arbeidet i 11 år i USA ved Harvard-observatoriet og ved Jet Propulsion Laboratory med baneberegning av kometer, asteroider, satellitter og romsonder. Fra 1978 var han ansatt som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller og professor II ved Universitetet i Tromsø og, fra 1989 til 2008, professor i astronomi ved Universitetet i Oslo. Fra 1994 til 2013 var han beregner og redaktør for Almanakk for Norge/Noreg. Aksnes har hatt ledende roller i den Internasjonale Astronomiske Union og er medlem av Det Norske Videnskapsakademi. Han ble i 1969 tildelt Dirk Brouwer Memorial Prize for doktorarbeidet og i 1981 Group Achievement Award fra NASA for Voyager Mission Design. Han fikk i 2006 Kongens fortjenestmedalje i gull. Asteroide nr. 2067 er oppkalt etter ham.