Jan Vincent Thue

tidligere fagansvarlig, NTNU

Jan Vincent Thue har skrevet 67 artikler og har vært fagkonsulent for 217 artikler

Nylig aktivitet

  1. himling: oppdatert 23. mai 2018
  2. FDV: oppdatert 15. mai 2018
  3. lettklinker: oppdatert 7. mai 2018
  4. Finnøytunnelen: godkjente et endringsforslag 11. januar 2018
All aktivitet

Biografi

Jan Vincent Thue, født i 1945, er professor emeritus ved Institutt for bygg, anlegg og transport, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

Jan Vincent Thue 1 (bilde)

Han ble uteksaminert som sivilingeniør, bygg ved NTH i 1968 og mottok Dr.ing-graden samme sted i 1973. Etter å ha arbeidet med produktutvikling i bygningsmaterialindustrien 1973-1977 vendte han tilbake til NTH (nå NTNU), hvor han var professor i bygningsfysikk fra 1985 til han fratrådte i 2014. Han har ledet flere større forskningsprogram innen bygningsfysikk/bygningsteknikk. Hans publiserte arbeider har spesielt fokusert på varme-, fukt og lufttransport i bygninger og bygningsdeler, beregning og simulering av bygningsfysiske prosesser, samt bruk av tre som bygningsmateriale.