Jan Vincent Thue

fagansvarlig, NTNU

Jan Vincent Thue har skrevet 71 artikler og har vært fagkonsulent for 272 artikler

Nylig aktivitet

  1. Finnøytunnelen: godkjente et endringsforslag 11. januar 2018
  2. murer: godkjente et endringsforslag 18. august 2017
  3. fasade: kommentert 29. mai 2017
  4. årskostnad: oppdatert 5. april 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Bygg og anlegg 0
  2. Bygg og anlegg 458

Biografi

Jan Vincent Thue, født i 1945, er professor emeritus ved Institutt for bygg, anlegg og transport, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

Jan Vincent Thue 1 (bilde)

Han ble uteksaminert som sivilingeniør, bygg ved NTH i 1968 og mottok Dr.ing-graden samme sted i 1973. Etter å ha arbeidet med produktutvikling i bygningsmaterialindustrien 1973-1977 vendte han tilbake til NTH (nå NTNU), hvor han var professor i bygningsfysikk fra 1985 til han fratrådte i 2014. Han har ledet flere større forskningsprogram innen bygningsfysikk/bygningsteknikk. Hans publiserte arbeider har spesielt fokusert på varme-, fukt og lufttransport i bygninger og bygningsdeler, beregning og simulering av bygningsfysiske prosesser, samt bruk av tre som bygningsmateriale.