Reidar Astås

inaktiv bruker, Universitetet i Sørøst-Norge

Reidar Astås har skrevet 3 artikler

Biografi

Født 17. desember 1930 i Bergen, død 13. januar 2013, skiftet navn fra Lyssand til Astås 1960. Examen artium som privatist 1950. Militærtjeneste ved Sola Flystasjon 1950-51. Teologisk embetseksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet 1956. Norsk hovedfag ved Universitetet i Bergen 1959. Pedagogisk eksamen samme sted 1959. Vitenskapelig assistent i norrøn filologi hos professor Ludvig Holm-Olsen (1/2 stilling) 1958-60. Lektor, høgskolelektor og førsteamanuensis innenfor lærerutdanning 1960-1995. Dr. philos. ved Universitetet i Oslo 1986 på avhandlingen En kompilator i arbeid. Studier i Stjórn. Vanlig medlem av Rådet for humanistisk forskning 1982-83. Utdanningsstipendiat under Norges allmennvitenskapelige Forskningsråd 1985-86. Rådgiver for artikler vedr. religiøs terminologi i Ordbog over det norrøne prosasprog, som utgis av Den Arnamagnæanske Kommission ved Københavns Universitet. Statsoppnevnt sensor i teologi og kristendomskunnskap ved Det teologiske Menighetsfakultet i en årrekke, også internt oppnevnt sensor endel år. Har vært sensor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo.

Har skrevet studiebøkene Kirke i vekst og virke, Herren sa og Det skjedde, samt fagbøkene Kirkelig/skolastisk terminologi i et morsmålsverk fra middelalderen (Oslo 1989), An Old Norse Biblical Compilation (N.Y. 1991) og Barndommens eventyrland? Duun I eventyre som kilde (Oslo 1998).

En lang rekke faglige artikler (religionspedagogikk, litteratur, norrøne temaer) i norske så vel som i utenlandske tidsskrifter og fagbøker. Mange bokmeldinger i fagtidsskrifter. Fast bidragsyter til International Medieval Bibliography gjennom flere år.

Utgav i 2009 for Riksarkivet med tekst etter håndskriftene en ny, kritisk utgave av Stjórn i to bind på til sammen 1476 s. (Norrøne tekster nr. 8). En fri, redigert og oppdatert nettutgave av doktoravhandlingen under tittelen Et bibelverk fra middelalderen ble publisert i 2010 av Høgskolen i Vestfold som 2. utgave av verk i to bind med samme tittel fra Novus forlag i 1987.