Jardar Seim

fagansvarlig

Jardar Seim har skrevet 164 artikler og har vært fagkonsulent for 124 artikler

Nylig aktivitet

 1. Romania: oppdatert 27. juni 2024
 2. Ion Chicu: oppdatert 27. juni 2024
 3. Romania: oppdatert 27. juni 2024
 4. Moldovas samtidshistorie: oppdatert 27. juni 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

 1. Moldovas geografi 12
 2. Moldovas historie 1
 3. Moldovas samtidshistorie 22
 4. Romanias geografi 71
 5. Romanias historie 39
 6. Romanias samtidshistorie 32

Biografi

Jardar Seim 1 (bilde)

Født i Oslo 1943, cand.philol. fra Universitetet i Oslo med historie hovedfag og norsk og rumensk mellomfag, det siste fra Universitetet i Lund, Sverige. Lektor ved Volda gymnas (1971-75) og Ski videregående skole (1983-2008). Forskningsstipendiat i historie ved Universitetet i Oslo (1975-82), underviste i østeuropeisk historie ved Universitetet i Oslo 1983-2002. Har som historiker særlig arbeidet med norsk mellomkrigstid og med østeuropeisk historie. Noen bokutgivelser:
 • Hvordan Hovedavtalen av 1935 ble til. Staten, organisasjonene og arbeidsfreden 1930-35. Tiden forlag, Oslo 1972.
 • Romania. Artikkelsamling redigert sammen med Jahn Otto Johansen. Tiden forlag, Oslo 1980.
 • Øst-Europas historie. Aschehoug, Oslo 1994.
 • Øst-Europa etter murens fall. Aschehoug, Oslo 1999.
 • Romanian-Norwegian Relations. Diplomatic Documents 1905-1947. Redigert sammen med Stelian Obiziuc. Bucuresti 2007.

En rekke artikler i tidsskrifter og artikkelsamlinger. Noen eksempler:

 • Nye signaler i rumensk film. Film og Kino, Oslo, 11/1970.
 • Maisgrøten som eksploderte - Revolusjonen i Romania i perspektiv. Samtiden, Oslo, 4/1990.
 • Kirkene og revolusjonen i Romania. Kirke og kultur, Oslo, 2/1990.
 • Sosialistpartier i Romania. Årbok for arbeiderbevegelsens historie, Oslo 1990.
 • Romania - mellom revolusjon og demokrati. Nordisk Østforum, Oslo, 3/1990.
 • Islam i Europa - historiske perspektiver. I: "Kulturmark - perspektiver på europeisk historie og tankeliv", red. Kate Hansen Bundt og Lars Martin Fosse. Europa-programmet, Oslo 1996.
 • Hvordan kan historikeren forstå konfliktlinjene på Balkan? I: "Til debatt - innlegg ved Norske historiedager 1996." Bergen 1998.
 • Historie som bakteppe og bagasje. I: "Sentral-Europa og Baltikum etter 1989", red. Elisabeth Bakke. Det Norske Samlaget, Oslo 2002 (2. utg. 2006).
 • Moldova: En ung stat - hvor er historien? Nordisk Østforum, Oslo, 1/2005.