Jon Schackt

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Jon Schackt har skrevet 75 artikler og har vært fagkonsulent for 63 artikler

Nylig aktivitet

  1. sivilisasjon: oppdatert 27. februar 2018
  2. sivilisasjon: oppdatert 27. februar 2018
  3. sivilisasjon: oppdatert 27. februar 2018
  4. Hus-samfunn: oppdatert 27. februar 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Etnisitet og sosial identitet 25
  2. Samfunnstyper 13
  3. Slektskap, familie og ekteskap 67

Biografi

(f. 1951) er sosialantropolog (Dr. polit. fra Universitetet i Oslo, 1995). Schackt har siden 1996 vært ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø (Institutt for arkeologi og sosialantropologi). Fra 1990 til 1996 var han ansatt som rådgiver i Utlendingsdirektoratet. Schackts forskning har i første rekke vært knyttet til amerikanske indianere, særlig q'eqchi' (Belize og Guatemala) og yukuna (Colombia). Han har gjort feltarbeider i Belize (1979-80, 1984), Colombia (1984-85) og Guatemala (1998-2004, 2009). Schackt har publisert en rekke artikler om de nevnte folkegruppene og om ulike antropologiske temaer. Han har redigert antologien De indígena a Maya: Identidades indígenas en Guatemala y Chiapas (Instituto de Estudios Interétnicos, USAC, Guatemala By, 2002) og skrevet bøkene One God - Two Temples: Schismatic process in a Kekchi village (Oslo Occasional papers in Social Anthropology No. 13, Institutt for ssosialantropologi, Universitetet i Oslo, 1986) og Kulturteori: innføring i et flerfaglig felt (Fagbokforlaget, Bergen, 2009). Siden 2003 har Schackt vært bidragsyter til Store Norske Leksikon.