Jon Schackt

professor i sosialantropologi, fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Jon Schackt har skrevet 114 artikler og har vært fagkonsulent for 64 artikler

Nylig aktivitet

  1. Fredrik Barth: oppdatert 21. september 2021
  2. Fredrik Barth: oppdatert 21. september 2021
  3. Fredrik Barth: oppdatert 21. september 2021
  4. Edward Evan Evans-Pritchard: godkjente et endringsforslag 2. august 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Antropologer 135
  2. Etnisitet og sosial identitet 27
  3. Samfunnstyper 14
  4. Slektskap, familie og ekteskap 67

Biografi

(f. 1951) er sosialantropolog (Dr. polit. fra Universitetet i Oslo, 1995). Schackt har siden 1996 vært ansatt ved Universitetet i Tromsø (Institutt for samfunnsvitenskap). Han ble utnevnt til professor i 2014. Schackts forskning har i første rekke vært knyttet til amerikanske indianere, særlig q'eqchi'-maya (Belize og Guatemala) og yukuna (Colombia). Han har gjort feltarbeider i Belize (1979-80, 1984, 2013), Colombia (1984-85) og Guatemala (1998-2004, 2009, 2013 og 2017). Schackt har publisert en rekke artikler om de nevnte folkegruppene og om ulike antropologiske temaer. Han har redigert antologien De indígena a Maya: Identidades indígenas en Guatemala y Chiapas (Instituto de Estudios Interétnicos, USAC, Guatemala By, 2002) og skrevet bøkene One God - Two Temples: Schismatic process in a Kekchi village (Oslo Occasional papers in Social Anthropology No. 13, Institutt for ssosialantropologi, Universitetet i Oslo, 1986), Kulturteori: innføring i et flerfaglig felt (Fagbokforlaget, Bergen, 2009), A people of stories in the forest of myth: The Yukuna of Miritiparaná (Novus Press, Oslo, 2013) og Slektskap, familie og kjønn: Antropologiske perspektiver (Cappelen Damm Akademisk, Oslo, 2017). Schackt har vært bidragsyter til Store Norske Leksikon siden 2003.