Børje Forssell

tidligere fagansvarlig, NTNU

Børje Forssell har skrevet 14 artikler

Nylig aktivitet

  1. aprilsnarr: kommentert 1. april 2021
  2. treghetsnavigasjon: kommentert 11. januar 2020
  3. GLONASS: oppdatert 21. september 2019
  4. GLONASS: oppdatert 21. september 2019
All aktivitet

Biografi

(f. 1939 i Burträsk, Sverige) er siv.ing. fra KTH i Stockholm (1965) og dr.ing. (elektronikk) fra NTH (1976). Han var ansatt i svensk Philips 1965 - 69 og i SINTEF 1969 - 83. 1983 - 2009 var han professor i navigasjon ved NTNU (tidl. NTH) i Trondheim. Han var også pedagogisk koordinator ved NTNUs Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk og leder for Gruppe for radiosystemer ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon.

Han har hatt forskningsopphold i Tyskland, Frankrike og Nederland. Han har vært gjesteprofessor i Japan og i Den tsjekkiske republikk.

Han har publisert mer enn 250 vitenskapelige artikler, rapporter og foredrag. Hans verdenskjente lærebok, "Radionavigation Systems", som kom ut første gang i 1991, ble i 2008 gitt ut på nytt av det amerikanske forlaget Artech House.

Han har arbeidet med mange aspekter av navigasjon, men framfor alt med satellittbaserte navigasjonssystemer. Han har vært en av drivkreftene bak det europeiske navigasjonssatellittsystemet Galileo og har bidratt sterkt til utformingen av satellittkonstellasjonen for å få like god dekning over nordiske områder som over Sør- og Mellom-Europa. Han var leder for en gruppe europeiske professorer som evaluerte og godkjente det norskutviklede satellittbaserte innflygnings- og landingssystem som ble tatt i drift på norske kortbaneflyplasser i 2007.

Blant fritidsinteressene kan nevnes, skigåing, sykling og språk.