Jens Petter Berg

Professor i medisin, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jens Petter Berg har skrevet 103 artikler

Nylig aktivitet

  1. hormoner: oppdatert 24. januar 2024
  2. nevroendokrine celler: oppdatert 15. januar 2024
  3. nevroendokrine celler: godkjente et endringsforslag 21. februar 2023
  4. nevroendokrine celler: oppdatert 20. februar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Hormonsystemet og endokrinologi 30

Biografi

Jens Petter Berg (f. 1960) er prodekan forskning ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og overlege (20 %) ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus HF. Han har vært professor i medisin ved Universitetet i Oslo siden 2007 og er fra 2016 i tillegg undervisningsleder i klinisk biokjemi. Jens' forskningsområder er innenfor biokjemisk endokrinologi, og han har publisert mer enn 100 vitenskapelige artikler spesielt innenfor tyreoidea- og hypofysesykdommer og diabetes. Jens har vært fagansvarlig på snl.no siden starten i 2009 og kan kontaktes på j.p.berg@medisin.uio.no . For mer informasjon se presentasjoner på: Institutt for klinisk medisin http://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/jenspb/ LinkedIn https://www.linkedin.com/in/jens-berg-15b49222?trk=nav_responsive_tab_profile Wikipedia https://no.wikipedia.org/wiki/Jens_Petter_Berg