Jens Petter Berg

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jens Petter Berg har skrevet 109 artikler

Nylig aktivitet

  1. parathyreoideahormon: godkjente et endringsforslag 26. september 2018
  2. Føllings sykdom: godkjente et endringsforslag 24. september 2018
  3. kjertler: kommentert 8. august 2018
  4. kjertler: oppdatert 8. august 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Hormonsystemet og endokrinologi 224

Biografi

Jens Petter Berg (f. 1960) er avdelingsleder ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus HF og fagmiljøleder Avdeling for medisinsk biokjemi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Han har vært professor i medisin ved Universitetet i Oslo siden 2007 og er fra 2016 i tillegg undervisningsleder i klinisk biokjemi. Jens' forskningsområder er innenfor biokjemisk endokrinologi, og han har publisert mer enn 100 vitenskapelige artikler spesielt innenfor tyreoidea- og hypofysesykdommer og diabetes. Jens har vært fagansvarlig på snl.no siden starten i 2009 og kan kontaktes på j.p.berg@medisin.uio.no . For mer informasjon se presentasjoner på: Institutt for klinisk medisin http://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/jenspb/ LinkedIn https://www.linkedin.com/in/jens-berg-15b49222?trk=nav_responsive_tab_profile Wikipedia https://no.wikipedia.org/wiki/Jens_Petter_Berg