LOOP - Stiftelsen for Kildesortering og Gjenvinning

tidligere fagansvarlig

LOOP - Stiftelsen for Kildesortering og Gjenvinning har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. Farlig avfall: redigerte og publiserte et endringsforslag 13. april 2016
  2. resirkuleringsanlegg: oppdatert 28. januar 2015
  3. renovasjon: oppdatert 28. januar 2015
  4. røyk - avgass: oppdatert 28. januar 2015
All aktivitet

Biografi

LOOP - Stiftelsen for Kildesortering og Gjenvinning ble opprettet av returselskapene i 2000. LOOP er et kompetansesenter og en samarbeidsarena for kommunikasjon om ressurser og miljø. Vi samarbeider tett med aktører i retur- og gjenvinningsbransjen, kommunale og interkommunale avfallsselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. 

LOOP Miljøskole er vårt tilbud til skoler og andre som underviser om kildesortering og gjenvinning. 

Sortere.no er vår nettbasert kildesorteringsguide. Her finner du informasjon om hvordan du kan kildesortere der du bor. 

Du kan lese mer om oss, kildesortering og gjenvinning på loop.no.