Jan Oldervoll

inaktiv bruker, Universitetet i Bergen

Jan Oldervoll har skrevet 27 artikler og har vært fagkonsulent for 1 artikler

Biografi

Førsteamanuensis i historie, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.