Jan Olav Eeg

Professor emeritus, tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jan Olav Eeg har skrevet 103 artikler og har vært fagkonsulent for 63 artikler

Nylig aktivitet

  1. elementærpartikkelfysikk: oppdatert 3. mars 2022
  2. elementærpartikkelfysikk: oppdatert 28. februar 2022
  3. elementærpartikkelfysikk: oppdatert 28. februar 2022
  4. elementærpartikkelfysikk: oppdaterte bilde 28. februar 2022
All aktivitet

Biografi

Jan Olav Eeg vart fødd i 1944, vart cand. real i 1971 og dr.philos i 1976 ved Universitetet i Oslo. Etter dr.graden har han arbeidd med og publisert vitskaplege artiklar innanfor teoretisk elemntærpartikkelfysikk. Han har undervist i fysikk generelt og i teoretisk fysikk og elementærpartikkelfysikk spesielt ved Universitetet i Oslo. Han har vore rettleiar for hovudfags- (mastergrads-)studentar og doktorgradsstudentar.  Han  vart professor frå 1993, og er prof. emeritus frå 2014. Han har vore fagansvarleg for Store norske leksikon frå 1995. E-postadressa hans er j.o.eeg@fys.uio.no.