Jan Olav Eeg

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jan Olav Eeg har skrevet 79 artikler og har vært fagkonsulent for 87 artikler

Nylig aktivitet

  1. lepton: godkjente et endringsforslag 3. september 2018
  2. lepton: oppdatert 2. september 2018
  3. lepton: oppdatert 2. september 2018
  4. speilingssymmetri: oppdatert 21. august 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Elementærpartikkelfysikk 218

Biografi

Jan Olav Eeg vart fødd i 1944, vart cand. real i 1971 og dr.philos i 1976 ved Universitetet i Oslo. Etter dr.graden har han arbeidd med og publisert vitskaplege artiklar innanfor teoretisk elemntærpartikkelfysikk. Han har undervist i fysikk generelt og i teoretisk fysikk og elementærpartikkelfysikk spesielt ved Universitetet i Oslo. Han har vore rettleiar for hovudfags- (mastergrads-)studentar og doktorgradsstudentar.  Han  vart professor frå 1993, og er prof. emeritus frå 2014. Han har vore fagansvarleg for Store norske leksikon frå 1995. E-postadressa hans er j.o.eeg@fys.uio.no.