Jan Olav Eeg

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jan Olav Eeg har skrevet 76 artikler og har vært fagkonsulent for 87 artikler

Nylig aktivitet

  1. elementærpartikkel: oppdatert 8. desember 2017
  2. elementærpartikkelfysikk: oppdatert 8. desember 2017
  3. LHC: oppdatert 25. oktober 2017
  4. atom: oppdatert 25. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Elementærpartikkelfysikk 218

Biografi

Jan Olav Eeg vart fødd i 1944, vart cand. real i 1971 og dr.philos i 1976 ved Universitetet i Oslo. Etter dr.graden har han arbeidd med og publisert vitskaplege artiklar innanfor teoretisk elemntærpartikkelfysikk. Han har undervist i fysikk generelt og i teoretisk fysikk og elementærpartikkelfysikk spesielt ved Universitetet i Oslo. Han har vore rettleiar for hovudfags- (mastergrads-)studentar og doktorgradsstudentar.  Han  vart professor frå 1993, og er prof. emeritus frå 2014. Han har vore fagansvarleg for Store norske leksikon frå 1995. E-postadressa hans er j.o.eeg@fys.uio.no.