Jan Olav Eeg

Professor emeritus, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jan Olav Eeg har skrevet 102 artikler og har vært fagkonsulent for 87 artikler

Nylig aktivitet

  1. paritet - fysikk: oppdatert 31. mai 2021
  2. Holmenkollbakken: kommentert 17. februar 2021
  3. Holografisk prinsipp i fundamental fysikk: oppdatert 8. januar 2021
  4. Holografisk prinsipp i fundamental fysikk: oppdatert 8. januar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Elementærpartikkelfysikk 200

Biografi

Jan Olav Eeg vart fødd i 1944, vart cand. real i 1971 og dr.philos i 1976 ved Universitetet i Oslo. Etter dr.graden har han arbeidd med og publisert vitskaplege artiklar innanfor teoretisk elemntærpartikkelfysikk. Han har undervist i fysikk generelt og i teoretisk fysikk og elementærpartikkelfysikk spesielt ved Universitetet i Oslo. Han har vore rettleiar for hovudfags- (mastergrads-)studentar og doktorgradsstudentar.  Han  vart professor frå 1993, og er prof. emeritus frå 2014. Han har vore fagansvarleg for Store norske leksikon frå 1995. E-postadressa hans er j.o.eeg@fys.uio.no.