Jon Gisle

fagansvarlig

Jon Gisle har skrevet 470 artikler

Nylig aktivitet

 1. helligdag: kommentert 22. april 2014
 2. Frivillighetsregisteret: oppdatert 7. april 2014
 3. fredsplikt: oppdatert 7. april 2014
 4. arbeidervern: oppdatert 7. april 2014
All aktivitet

Fagansvarlig for 12 kategorier:

 1. Arbeidslivsorganisasjoner 215
 2. Arbeidsrett 215
 3. Domstoler 215
 4. Erstatningsrett 215
 5. Jus generelt 215
 6. Nedlagte komiteer 215
 7. Personrett 215
 8. Prosess: Biografier 215
 9. Prosess generelt 215
 10. Rettshistorie 215
 11. Statsforfatningsrett 215
 12. Stortinget 215

Biografi

Jon Gisle (født 1948) driver egen virksomhet innenfor advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene i Oslo og Drammen. Han har tidligere vært dommer og nestleder i Arbeidsretten . Som advokat arbeider han hovedsakelig med arbeidsrett og trygderett - innenfor trygderetten særlig med uføresaker. Gisle har vært redaksjonssjef i forlaget TANO med blant annet ansvar for utgivelsen av juridisk faglitteratur, og forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget under arbeidet med første utgave av Store Norske Leksikon. Jon Gisle er redaktør og hovedforfatter for Kunnskapsforlagets Jusleksikon (4. utg. 2010), og har sammen med blant andre Henning Jakhelln utgitt arbeidsrett.no - kommentarer til arbeidstvistloven  (2012). Han er også redaksjonssekretær for Norsk Arbeidsrettslig Forenings skriftserie  Arbeidsrett og arbeidsliv. Siden 2011 er han styremedlem i Rettshistorisk forening. I Store norske har Jon Gisle siden 2009 hatt fagansvar for statsforfatningsrett, personrett, erstatningsrett, rettshistorie, prosess og generelle juridiske begreper. Siden 2011 har han også fagansvar for arbeidslivsorganisasjoner, og siden 2012 for Stortinget.