Jon Gisle

fagansvarlig

Jon Gisle har skrevet 476 artikler

Nylig aktivitet

 1. asyl: oppdatert 11. juli 2014
 2. Arne Ringnes: oppdatert 20. juni 2014
 3. Arntzen Wenche Elizabeth: oppdatert 20. juni 2014
 4. Arntzen Wenche Elizabeth: publisert 20. juni 2014
All aktivitet

Fagansvarlig for 12 kategorier:

 1. Arbeidslivsorganisasjoner 214
 2. Arbeidsrett 79
 3. Domstoler 24
 4. Jus generelt 460
 5. Nedlagte komiteer 6
 6. Personrett 29
 7. Prosess: Biografier 102
 8. Prosess generelt 165
 9. Rettshistorie 153
 10. Statsforfatningsrett 72
 11. Stortinget 28
 12. Tariffoppgjør og lønnsdannelse 40

Biografi

Jon Gisle (født 1948) driver egen virksomhet innenfor advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene i Oslo og Drammen. Han har tidligere vært dommer og nestleder i Arbeidsretten . Som advokat arbeider han hovedsakelig med arbeidsrett og trygderett - innenfor trygderetten særlig med uføresaker. Gisle har vært redaksjonssjef i forlaget TANO med blant annet ansvar for utgivelsen av juridisk faglitteratur, og forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget under arbeidet med første utgave av Store Norske Leksikon. Jon Gisle er redaktør og hovedforfatter for Kunnskapsforlagets Jusleksikon (4. utg. 2010), og har sammen med blant andre Henning Jakhelln utgitt arbeidsrett.no - kommentarer til arbeidstvistloven  (2012). Han er også redaksjonssekretær for Norsk Arbeidsrettslig Forenings skriftserie  Arbeidsrett og arbeidsliv. Siden 2011 er han styremedlem i Rettshistorisk forening. I Store norske har Jon Gisle siden 2009 hatt fagansvar for statsforfatningsrett, personrett, rettshistorie, prosess og generelle juridiske begreper. Siden 2011 har han også fagansvar for arbeidslivsorganisasjoner, siden 2012 for Stortinget, og siden 2014 for tariffoppgjør og lønnsdannelse.