Hans H. Skei

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Hans H. Skei har skrevet 101 artikler

Nylig aktivitet

 1. Gard Sveen: publisert 25. juni 2014
 2. Hans H. Skei: oppdatert 28. januar 2014
 3. Hans H. Skei: oppdatert 28. januar 2014
 4. Jan-Sverre Syvertsen: oppdatert 12. desember 2013
All aktivitet

Fagansvarlig for 9 kategorier:

 1. Krim 1
 2. Krim i Danmark 6
 3. Krim i Norge 57
 4. Krim i Sverige 10
 5. Krim i USA 20
 6. Litterære perioder og stiler 8
 7. Litteraturvitenskap 301
 8. Lyriske strukturer 77
 9. Narratologi 4

Biografi

Hans H. Skei 1 (bilde)

Hans H. Skei er født 20. aug. 1945 i Dønna. Norsk litteraturforsker, dr.philos. 1980. Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo 1985-90, professor i litteraturvitenskap fra 1990. Han har skrevet flere litteraturvitenskapelige bøker og redigert antologier, bl.a. William Faulkner. The Novelist as Short Story Writer (1985), Om litteraturhistorieskriving (1983, ny utg. 1992, sm.m. A. Kittang og P. Meldahl), Å lese litteratur. Lærebok i litterær analyse (1992), På litterære lekeplasser. Studier i moderne metafiksjonsdiktning (1995), Reading Faulkner's Best Short Stories (1999) og Faulkner and Other Southern Writers (2004). Blodig alvor. Om kriminallitteraturen (2008), er en utførlig innføring i nyere skandinavisk kriminallitteratur. Medredaktør av bl.a. Dikt fra antikken til vår tid (1994, sm.m. J. Haarberg) og Korttekster (1999). Redaktør av Norsk litterær årbok 1989-2003 (sm.m. med Einar Vannebo); norsk redaktør av Nordisk Tidskrift fra 2002. Skei har oversatt en rekke av Faulkners romaner. Han har i en årekke vært fagansvarlig for artikler om norsk litteratur og litteraturvitenskap i Store norske leiksikon.